ประมวลภาพการจัดงาน "เรารักแม่ เรารักนครพนม" 13-15 สิงหาคม 2557 ชั้น 5 อาคารเทศบาลเมืองนครพนม บริการตรวจและรักษาตา-หู สำหรับแม่ที่มีความผิดปกติด้าน สายตาและการได้ยิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยได้ความร่วมมือบุคคลากรทางแพทย์และ เครื่องมือจากโรงพยาบาลนครพนม
นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ออกเยี่ยมและติดตามการเรียนการ
สอนห้องอาเซียนศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 3
นางระพีพรรณ พรหมอาจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนเทศบาล3 เปิดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาศาตร์เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ระดับมัธยมต้น
ขุ้อมูลประชากรในเขตเทศบาล ณ สิงหาคม 2555
รวมทั้งหมด   26,629  คน  ชาย   12,621  คน  หญิง  14,008  คน  จำนวนครัวเรือน  12,535  หลัง
1.สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพนม จำนวน 6 โรง (ดาวน์โหลดเอกสาร)
2.สอบราคาจ้างก่อสร้างาคารโครงหลังคาเหล็กคลุมตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม เฟส 3 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
3.สอบราคาจ้างทำแผงแสตนเลสตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม จำนวน 50 แผง (ดาวน์โหลดเอกสาร)
4.สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง (ดาวน์โหลดเอกสาร)
5.สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะพร้อมุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 ชุด (กองช่าง) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
6.สอบราคาจ้างติดตั้งระบบกล้งวงจรปิดพร้อมศูนย์ควบคุมกล้ง เทศบาลนครพนมจำนวน 10 จุด 14 ชุด (ครั้งที่3) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
7.ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายและรั้วอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนมหลังใหม(ดาวน์โหลดเอกสาร)
8.ประกาศสอบราคาจัางก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.10) โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

โทรศัพท์ติดต่อเทศบาลเมืองนครพนม  0-4251-2005
เบอร์แฟกซ์ (Fax) 042-516159

สถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง 
ตั้งอยู่ที่อ่างเก็บน้ำหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม  โทร.042- 515312 เปิดให้ชมทุกวัน ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา ลดค่าเข้าชมครึ่งราคา
ตลาดอินโดจีน
ถนนสุนทรวิจิตร จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และสินค้าอินโดจีนทุกชนิด
ร่องเรือสำราญชมวิวแม่น้ำโขง
ท่าเรือจอดรับนักท่องเที่ยวที่หน้าตลาดอินโดจีน ค่าบริการคนละ 50 บาท
ไหว้พระุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 
วัดโอกาส (พระติ้ว-พระเทียม) วัดโพธิ์ศรี (พระทอง-พระเทียม) วัดมหาธาตุ
(พระธาตุประจำวันเกิดวันเสาร์)ุ  วัดศรีเทพ (หลวงปู่จันทร์)
ถนนคนเดิน ทุกวันศุกร์
ตั้งแต่โรงแรมวีไอพีถึงหอนาฬิกา เวียดนามอนุสรณ์ ชมบ้านเก่าริมโขง สถาปัตยกรรม 100 ปี และที่นี่เคยเป็นแหล่งย่านการค้าที่เจริิญที่สุด
ชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงที่ลานกันเกรา
เป็นสถานที่รับอรุณตอนเช้า      ตอนเย็นจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและ
ออกกำลังกาย เป็นจุดชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดทั้งตอนเช้า และเย็น
วัดนักบุญอันนา
หนองแสง ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตร บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง เลียบเขื่อน
หน้าเมืองนครพนม สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1926 วัดนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมือง นานาชาติที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่และเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าชมยิ่ง
 • นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม  ต่อ 333
 • รองนายกเทศมนตรี (รองวิทยา) ต่อ 304
 • รองนายกเทศมนตรี (รองวัฒณศัหดิ์) ต่อ 305
 • รองนายกเทศมนตรี (รองณัฐพร) ต่อ 306
 • ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม ต่อ 300
 • รองปลัดเทศบาล (นางสาวกัญญพัชร) ต่อ 303
 • รองปลัดเทศบาล (นายไพโรจน์) ต่อ 211
 • รองปลัดเทศบาล (รองนพสิทธิ์) ต่อ 301
 • สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 314,315
 • กองวิชาการและแผนงาน ต่อ 302
 • กองคลัง ต่อ 103,105
 • กองการศึกษา ต่อ 218
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 219
 • กองช่าง ต่อ 201-205,208
 • กองสวัสดิการสังคม ต่อ 107,108,109,111
 • งานทะเบียนราษฎร ต่อ 314,315,316
 • งานพัสดุ ต่อ 110,112,113
 • ศูนย์วิทยุสื่อสาร (โคตรบูรณ์)  ต่อ
  เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายใน
 • นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม 042-515889
 • ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม 042-512755
 • กองคลัง 0-4251-2194
 • กองการศึกษา 042-512198
 • งานทะเบียนราษฎร 042-511661
 • ศูนย์วิทยุสื่อสารเทศบาล (โคตรบูรณ์) 0-4251-1444, 199
 • สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนครพนม 0-4251-1093
Saturday, September 20, 2014 6:03 AM

webmaster@nkp-city.com


สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4251-1535 ติดต่อ webmaster
089-5002611